oblodzony chodnik

Jeszcze nie mamy astronomicznej zimy, a w wielu regionach kraju pada śnieg, śnieg z deszczem i występują lokalne przymrozki.

 

Wszystkie te znaki na niebie i ziemi powinny uczulić, każdego z nas, że zbliżają się miesiące wzmożonej pracy i ostrożności. Z jednej strony musimy być czujni i uważać by nie robić sobie krzywdy np. z uwagi na zalegający śnieg czy oblodzoną drogę lub chodnik. Patrząc od innej strony winniśmy właściwie dbać o nasze posesje i regularnie je odśnieżać, posypywać solą czy piaskiem. Niby każdy o tym wie, a jednak często brak należytej staranności w wykonywaniu codziennych obowiązków może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności, gdy ktoś dozna szkody, np. przewracając się i łamiąc kończynę.

 

Gdy zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego doznamy uszczerbku na zdrowiu, w pierwszej kolejności, oczywiście po zapanowaniu nad stanem zdrowia, musimy zdawać sobie sprawę, że ktoś mógł być odpowiedzialny za dany fragment nieodśnieżonej i oblodzonej drogi czy chodnika.

 

Jeśli już dojdzie to tego typu zdarzenia musimy zadbać o wiele szczegółów. Jak tylko będzie to możliwie i zdrowie nam na to pozwoli trzeba podjąć próbę sfotografowania miejsca zdarzenia. Dowód ze zdjęć jest bardzo istotny, winny one być starannie wykonane, by zobrazować w jakim stanie był chodnik lub droga. Dlatego tak ważne jest by zrobić zdjęcia możliwie jak najszybciej po wypadku. Jeśli sami nie możemy tego zrobić poprośmy kogoś zaufanego. Jeśli wypadek był poważny można również wezwać policję, która na pewno sporządzi odpowiednią notatkę, a która to będzie dodatkowym elementem postępowania dowodowego w sprawie. Najważniejszymi dowodami są oczywiście te dowody związane z negatywnymi konsekwencjami wypadku. Chodzi o całą dokumentację medyczną, od chwili zdarzenia, aż po czas rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Bez dokumentacji medycznej jest niezmiernie ciężko wykazać szkodę i jej wysokość, a tym bardziej dochodzić odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.

 

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości różne obowiązki w celu utrzymania w czystości i porządku nieruchomości. Chodzi m.in. o: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznać trzeba wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Warto wiedzieć, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Część obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymania czystości i porządku często przejmują zarządcy nieruchomości. Dzieje się tak w przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi (np. osiedla mieszkaniowe), wówczas obowiązek dbania o stan chodnika może leżeć w gestii właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej albo właśnie wynajętej wyspecjalizowanej firmy zarządczej.

 

Nie można oczywiście zapominać, że wiele dróg i chodników jest „typowo” publiczna i wówczas to jednostki samorządu terytorialnego danej miejscowości ponoszą odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków.

 

Osoba, która uległa wypadkowi – poszkodowana, ma prawo do odszkodowania, które może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji oraz utracony zysk, np. na skutek niezdolności do pracy, jak również do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Pamiętajmy, aby zawsze w pierwszej kolejności ustalić kto był odpowiedzialny za utrzymanie drogi/chodnika w należytym stanie. Wytoczenie powództwo przeciwko niewłaściwemu podmiotowi może rodzić poważne konsekwencje finansowe.

 

Idzie zima, bądźmy czujni i przygotowani.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl