21 sierpnia 2017 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zmiany ustawy o ochronie przyrody podyktowane są krokami czysto politycznymi, jednak mają one realne przełożenie na życie Polaków.

1 kwietnia 2017 roku doszło do znaczących zmian ustawy potocznie zwanej „ustawą hazardową”, oczywiście chodzi o ustawę o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl