Daniel Słabosz
Adres: 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 3C
Telefon: 501953385
Email: kancelariaslabosz@gmail.com
Strona internetowa: www.kancelariaslabosz.pl
W zakres świadczonych usług prawnych w ramach kancelarii wchodzi w szczególności:
- kompleksowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy;
- bieżąca obsługa prawna osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
- prowadzenie oraz kompleksowa pomoc w sprawach karnych z uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych;
- reprezentowanie oraz doradzanie w sprawach w zakresu prawa rodzinnego w szczególności w sprawach o rozwód, o alimenty, o podział majątku wspólnego;
- reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych;
- reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych;
- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
- opracowywanie zabezpieczeń transakcji handlowych;
- przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
- prawo budowlane oraz proces inwestycyjny, a także obrót nieruchomościami.

Z nami możesz czuć się bezpiecznie!

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl