nopic
Adres: 31-524 Kraków, ul. Grunwaldzka 13
Telefon: 502279574
Email: rtrybulec@adwokaci-krakow.pl
Strona internetowa: www.adwokaci-krakow.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od blisko 17 lat członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, od 2005r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Krakowie, prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa zobowiązań, roszczeń odszkodowawczych (szkody majątkowe i niemajątkowe, w tym komunikacyjne), prawa nieruchomości, prawa spadkowego, windykacji wierzytelności umownych i pozaumownych, prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej).

Występuje jako pełnomocnik w sprawach administracyjnych i sądowo- administracyjnych (m.in. sprawy z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa rolnego, prawa zagospodarowania przestrzennego), występuje jako obrońca w sprawach karnych i w sprawach wykroczeniowych (m.in. sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym).

Udziela pomocy prawnej na etapie przedsądowym w drodze porad i konsultacji prawnych ,opinii prawnych, udziału w negocjacjach, występuje jako pełnomocnik w sprawach egzekucyjnych (egzekucja sądowa oraz egzekucja w sprawach administracyjnych).

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl