nopic
Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 9A lok. 4A
Telefon: 519307206
Email: michalina.polanska@wp.pl
Strona internetowa: www.polanska-adwokat.pl
W ramach Kancelarii zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, gospodarczego oraz spółek prawa handlowego. Usługi świadczę na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, spółek, a także podmiotów publicznych.

Oferowane usługi mogą polegać na reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracyjnymi i samorządowymi, ale także na bieżącym doradztwie prawnym, sporządzaniu opinii prawnych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny; przygotowywaniu projektów umów, statutów, regulaminów oraz negocjowaniu i konsultowaniu przedstawionych do analizy kontraktów i dokumentów, udział w negocjacjach i postępowaniach przedsądowych.

Współpraca z Klientem, w zależności od jego potrzeb polegać może na stałej obsłudze lub doraźnej pomocy prawnej. Stała obsługa prawna obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw Klienta lub zajmowanie się jedynie pewnym obszarem jego działalności. Doraźna pomoc prawna polega na świadczeniu usługi prawnej jedynie w zakresie przedstawionego problemu, tj. prowadzenia sprawy sądowej, analizy konkretnych zagadnień i sporządzeniu opinii prawnej, prowadzeniu negocjacji czy opracowaniu umowy.

logo ftr

Skontaktuj się z nami

 

biuro@polecprawnika.pl